|

ISTE-ISEFE

Sizleri, 5-7 Eylül 2019 tarihlerinde, 3.’sü İskenderun’da düzenlenecek olan Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu’na (ISEFE) davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Sempozyum, İskenderun Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir.
ISEFE, dünyanın çeşitli ülkelerinden araştırmacıları, araştırmalarını ve fikirlerini sunmak, tartışmak ve ileriye dönük iş birliği imkanları yaratacak bir araştırma ağı oluşturmak için yan yana getirmek amacındadır. Ekonomi, Finans ve Ekonometri gibi geniş bir konu aralığından, hem teorik hem de ampirik çalışmaların paylaşılmasını bekliyoruz. Sempozyum dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir. ISEFE, çeşitli yayın imkanları sunmaktadır.

EKONOMİ

• Bilgi Ekonomisi
• Enerji Ekonomisi
• Kamu Ekonomisi
• Mutluluk Ekonomisi
• Sağlık Ekonomisi
• Tarım Ekonomisi
• Turizm Ekonomisi
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Ekonomi / International Economics
• Kalkınma Ekonomisi / Development Economics
• Ekonomik Kriz / Economic Crısıs
• Para Ve Maliye Politikaları / Monetary And Fiscal Policies

FİNANS

• Bankacılık
• Davranışsal Finans
• Finansal Risk Yönetimi
• Girişimcilik
• İslami Finans
• Menkul Kıymet Değerlemesi
• Örgütsel Davranış
• Pazarlama
• Sosyal Girişimcilik
• Toplam Kalite Yönetimi
• Finansal Piyasalar
• Türev Piyasalar
• Firma Değerlemesi
• Muhasebe Standartları
• Kriz Yönetimi
• Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi
• Reklam Yönetimi
• Tüketici Davranışları
• Portföy Yönetimi

EKONOEMTRİ

• Ekonometri
• İstatistiksel Analiz
• Panel Veri Analizi
• Yöneylem Araştırmaları
• Doğrusal Zaman Serileri Analizi
• Doğrusal Olmayan Zaman Serileri
• Uygulamalı Ekonometri
• Çok Değişkenli İstatistik
• Mekansal Ekonometri
• Mikro Ekonometri
• Makro Ekonometri
• Finansal Ekonometri
• Yapay Sinir Ağları
• Veri Madenciliği
• Sayısal Yöntemler

Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih xx
Ödeme İçin Son Tarih xx
Kabul Edilen Özetlerin Yazarlara Bildirilmesi İçin Son Tarih xx
ISEFE Programının Açıklanması xx
Sempozyum Tarihleri 5-7.Eylül.2019
Tam Metin Gönderim İçin Son Tarih xx
Bildiri Kitaplarının Basımı xx

iletisim

Adres: İskenderun Teknik Üniversitesi merkez kampüsü, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İSKENDERUN/Hatay

E.posta: isefe@istanbul.edu.tr

Hakan Eryüzlü – hakan.eryuzlu@iste.edu.tr – +90 326 613 56 00 Dahili: 2803

Kayıt Ücreti

SÖZLÜ SUNUM

Sempozyum katılım ücreti 350 ‘dir ve her katılımcı sadece iki bildiriyle ISEFE’ye katılabilir. İkinci bildiri için 100 ₺ ödenmesi gerekmektedir.

Bildiriniz sunulmak üzere kabul edildikten sonra ödemenizi şu hesaba yapabilirsiniz (Açıklama kısmına “XXXXXXXXX” yanı sıra ad-soyadınız yazmanız gerekmektedir.

Xxx

 

 

Katılım ücreti şunları karşılamaktadır:

 • Sempozyum kitapçığı, sunulan bildirilerin özet kitapçığı veya sempozyum tam metin kitapçığında yayınlanması
 • Katılım belgesi
 • İsimlik
 • Kongredeki tüm oturumlara katılım imkanı
 • Gala Yemeği
 • Öğle Yemekleri
 • Çay/Kahve ve İkramlar

 

POSTER SUNUMU

Poster sunumu için kayıt ücreti 150 ₺‘dir. Her katılımcı en fazla iki posterle sempozyuma katılabilir. İkinci poster için 50 ₺ ödenmesi gerekmektedir.

Bildiriniz sunulmak üzere kabul edildikten sonra ödemenizi şu hesaba yapabilirsiniz (Açıklama kısmına “XXXXXXXXX” yanı sıra ad-soyadınız yazmanız gerekmektedir.

xxx

Katılım ücreti şunları karşılamaktadır:

 • Sempozyum kitapçığı, sunulan bildirilerin özet kitapçığı veya sempozyum tam metin kitapçığında yayınlanması
 • Katılım belgesi
 • İsimlik
 • Kongredeki tüm oturumlara katılım imkanı
 • Gala Yemeği
 • Öğle Yemekleri
 • Çay/Kahve ve İkramlar

Yayın Olanakları

Sempozyumda sunulan bildiriler dilenirse ISBN’li özet kitapçığında, dilenirse de ISBN’li tam metin kitapçığında yayınlanmak üzere tarafımıza gönderilebilir. Dileyen katılımcılarımız aşağıdaki dergilerde 2020 yılında yayınlanacak özel sayılarında da tebliğlerini değerlendirme şansına erişebilirler:

EKOIST: Journal of Econometrics and Statistics

Yazım Kuralları

ÖZET METİN İÇİN YAZIM KURALLARI

 • Bildiri Özet metni Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanabilir.
 • Bildiri Özet metni en fazla 400 kelime arasında olmalıdır.
 • Her bir çalışma için en fazla 3 JEL kodu çalışmaya eklenmelidir. Jel kodları https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php sitesinden elde edilebilir. 
 • Her bir çalışma için en fazla 4 anahtar kelime belirtilmeli ve italik olmalıdır. 
 • Bildiri Özet metnine için kaynakça eklenmemelidir.
 • Sempozyumda sunulan özet metinler “Sempozyum Özet Kitabında” yayınlanacaktır.
 • Özet metnini göndermek için xx bağlantısını kullanabilirsiniz.
 • Özet bildirim sisteminin aşamaları şu şekildedir: xxx

POSTER İÇİN SUNUM KURALLARI

Sunumu kabul edilen her poster bir saat süreyle sergi alanında sergilenecektir. Bu süre boyunca katılımcının hazır bulunup, gelen sorulara yanıt vermesi beklenmektedir.

Poster boyutlarının 80 cm (genişlik) x 110 cm (yükseklik) boyutlarını geçmemesi gerekmektedir.

Hazırladığınız posteri ilk gün, öğle arasında kayıt masasında bizlere ulaştırmanız beklenmektedir.

Posterinizin özet metnini göndermek için xx bağlantısını kullanabilirsiniz.

Özet bildirim sisteminin aşamaları şu şekildedir: xx

TAM METİN İÇİN YAZIM KURALLARI

 • Tam metinler Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanabilir.
 • Tam metinler, MS Office Word formatında hazırlanmalı ve isefe@istanbul.edu.tradresine e-posta ile gönderilmelidir.
 • Tam metinler en fazla 10 sayfa olmalıdır.
 • Tam metin Times New Roman 12 Punto, iki yana yaslı şekilde ve kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Tam metin başlığı Türkçe ve İngilizce 14 punto, kalın, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve ortalanmış olmalıdır. Alt başlıklar ise 12 punto, kalın, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve ortalanmış olmalıdır.
 • Tam metinlerde 200 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır.
 • Her bir çalışma için en fazla 3 JEL kodu çalışmaya eklenmelidir. Jel kodları https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.phpsitesinden elde edilebilir. (11 Punto)
 • Her bir çalışma için en fazla 4 anahtar kelime belirtilmeli, Türkçe ve İngilizce hazırlanmalı ve italik olmalıdır. (11 Punto)
 • Tam metin içerisinde kullanılan kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde tanımlanmalıdır ve devamında tutarlı olarak kullanılmalıdır.
 • Tüm atıflar ve kaynakça APA’ya (American Psychological Association) uygun şekilde yapılmalıdır.
 • Metin içerisinde kullanılan Tablo ve Grafiklere ait başlıklar üstte, numaralı ve 12 punto olmalı, Tablo ve Grafik içi 11 punto olmalıdır.
 • Tam metinde kullanılan kaynaklar, çalışmanın sonunda yazım kurallarına uygun şekilde kaynakça başlığı altında verilmelidir.
 • Sempozyumda sunulan tam metinler “Sempozyum Tam Metin Kitabında” yayınlanacaktır.

Konaklama

İskenderun’da konaklama tercihleriniz için aşağıdaki websitelerini ziyaret edebilirsiniz:

 

 

Yönetim